Nasze dane

Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz
Radacz 12B/12
78-446 Silnowo
tel.: 608 476 501

KRS: 0000315090
NIP: 673-186-35-46
REGON: 320584341

Nr rachunku bankowego:
BS O/Szczecinek 79 8935 0009 1300 4042 2000 0010

Nr rachunku bankowego na remont kościoła:
BS O/Szczecinek 03 8935 0009 1300 4042 2000 0020