Pałac w Radaczu

Pałac z XIX wieku, niewielkie przekształcenia w stylu naturalistycznym. Siedziba rodu von Kleistów. W XVIII wieku był to jeden z bogatszych rodów pomorskich, który posiadał dziewięć wsi. Około 1888 roku, dobra radackie obejmowały 997,43 ha. Radacz był własnością von Kleistów do końca XIX wieku. Na początku XX wieku właścicielem jego był K. Casiner. W roku 1939 i przez okres II wojny światowej, właścicielem wsi pozostawał Willi Moltrecht. Po wojnie mieścił się tu PGR, aż do momentu swojego upadku. Znajdujący się w Radaczu pałac i park, powstały za sprawą von Kleistów i do końca służyły właścicielom majątku.

Źródło: www.cit.bornesulinowo.pl