Radacz

Radacz – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie Borne Sulinowo, nad jeziorem Radacz, którego powierzchnia wynosi ok. 156 ha, a maksymalna głębokość –  ok. 11 m.

Najwcześniejsze dane o zasiedleniu wioski wskazują na wczesne średniowiecze. Świadczą o tym znajdujące się tu grodziska. Jedno -z końca VII wieku. Jest to gród typu nizinnego z rozbudowanym podgrodziem. Drugie grodzisko pochodzi  z czasów pełnego średniowiecza. Od 1289 r. teren ten wchodził w skład posiadłości rodu pomorskiego Kleszczów, który uległ germanizacji zmieniając brzmienie nazwiska na von Kleist.

Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się na dokumencie informującym o pożarze z 1403 r. jako siedziba rodowa linii radeckiej von Kleistów, której założycielem był Voltz Kleist. Potwierdzenie lenna uzyskał od księcia Bogusława, syn Yoltza – Pribislaff Kleist.

Radacz był własnością von Kleistów do końca XIX wieku. Na początku XX wieku właścicielem jego był K. Casiner. W roku 1939 i przez okres II wojny światowej, właścicielem wsi pozostawał Willi Moltrecht. Po wojnie mieścił się tu PGR, aż do momentu swojego upadku.

Znajdujący się w Radaczu pałac i park, powstały za sprawą von Kleistów i do końca służyły właścicielom majątku. Park o pow. 3 ha, powstał w XIX wieku w oparciu o zasady stylu krajobrazowego Od zachodu park graniczy z polami uprawnymi i działką kościoła, od południa z zabudową gospodarczą byłego PGR. Pałac wzniesiono w XIX wieku.

W Radaczu znajduje się również  zabytkowy kościół, znany z ambony wykonanej z karet króla Jana III Sobieskiego.

 

Źródło: www.bornesulinowo.pl